13/1986

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1986

Laki veronkantolain 18 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain 18 a §:n 1, 2 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 4 päivänä heinäkuuta 1980 annetussa laissa (526/80), näin kuuluviksi:

18 a §

Viiden vuoden kuluttua sitä seuranneen vuoden alusta, jona verotuslaissa tarkoitetun säännönmukaisen lopullisen veron ja sen yhteydessä maksuunpannun metsänhoitomaksun maksuunpano on tapahtunut, veronsaajille annetaan erillinen tilitys (lopputilitys). Lopputilitystä edeltävältä vuodelta ei tehdä oikaisutilitystä.

Lopputilitys tehdään noudattaen 18 §:ssä olevia oikaisutilitystä koskevia säännöksiä, kuitenkin siten, että kertymättä olevat verotuslain mukaiset verot, kannossa maksettavat ennakot ja metsänhoitomaksut käsitellään vastaavan suuruisina veronsaajan rasitukseksi tehtyinä maksuunpanon muutoksina.


Lopputilityksen jälkeen kertyvät verotuslain mukaiset verot, kannossa maksettavat ennakot ja metsänhoitomaksut tilitetään vuosittain siten kuin 22 §:ssä säädetään (jälkitilitys).Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1986.

Hallituksen esitys 225/85
Valtiovarainvaliok. miet. 97/85
Suuren valiok. miet. 209/85

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.