947/1985

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1985

Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain 5 §:n 1 momentti, 9 §:n 3 momentti ja 16 §,

sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 1 momentti 23 päivänä marraskuuta 1984 annetussa laissa (783/84), 9 §:n 3 momentti 20 päivänä kesäkuuta 1974 annetussa laissa (506/74) ja 16 § 30 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa (1069/77), sekä

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (486/81), uusi 2 a kohta seuraavasti:

5 §

Varsinainen ajoneuvovero on dieselöljyä, moottoripetrolia tai sähköä käyttämään tarkoitetusta taikka nestekaasua käyttävästä moottoriajoneuvosta:

1) henkilöautosta kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 69 markkaa ja pakettiautosta kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 27 markkaa;

2) muusta kuin 3 kohdassa tarkoitetusta kaksiakselisesta kuorma- ja erikoisautosta kultakin 100 kilogramman kokonaispainon määrältä tai sen osalta 27 markkaa 14 000 kilogramman kokonaispainoon saakka ja kultakin tämän painon ylittävältä 100 kilogramman kokonaispainon määrältä tai sen osalta 54 markkaa;

3) kaksiakselisesta kuorma-autosta, joka on hyväksytty ja jota käytetään puoliperävaunun vetoon, kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 42 markkaa ja kaksiakselisesta kuorma-autosta, joka on hyväksytty ja jota käytetään varsinaisen perävaunun vetoon, kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 45 markkaa;

4) muusta kuin 5 kohdassa tarkoitetusta telirakenteisesta kuorma- tai erikoisautosta ja kolme- tai useampiakselisesta kuorma- ja erikoisautosta kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 27 markkaa 19 000 kilogramman kokonaispainoon saakka ja kultakin tämän painon ylittävältä 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 54 markkaa;

5) telirakenteisesta kuorma-autosta, joka on hyväksytty ja jota käytetään puoliperävaunun vetoon, kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 39 markkaa ja telirakenteisesta kuorma-autosta samoin kuin kolme- tai useampiakselisesta kuorma-autosta, joka on hyväksytty ja jota käytetään varsinaisen perävaunun vetoon, kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 45 markkaa; sekä

6) moottoripyörästä 99 markkaa.


6 §

Varsinaisesta ajoneuvoverosta ovat vapaat:


2 a) linja-autot;


9 §

Rekisteriviranomainen voi hakemuksesta vapauttaa ajoneuvoverosta tai osasta siitä poliisiviranomaisen hallitseman moottoriajoneuvon, jota käytetään pääasiallisesti virantoimituksessa.


16 §

Lisävero on niistä moottoriajoneuvoista, joista on suoritettava varsinaista ajoneuvoveroa tai joista laatunsa puolesta ajoneuvovero voidaan laskea, jolloin bensiiniä käyttämään tarkoitetun ajoneuvon vero on laskettava 5 §:ssä säädetyin perustein, tuo vero kaksikymmenkertaisena, kuitenkin vähintään 5 000 markkaa. Muista moottoriajoneuvoista lisävero on 5 000 markkaa. Linja-auton lisävero on 20 000 markkaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986. Tämän lain säännöksiä noudattaen voidaan varsinainen ajoneuvovero maksuunpanna jo ennen voimaantulopäivää.

Hallituksen esitys 131/85
Valtiovarainvaliok. miet. 55/85
Suuren valiok. miet. 133/85

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.