945/1985

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1985

Laki leimaverolain 97 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 97 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetussa laissa (291/82), näin kuuluvaksi:

97 a §

Tasapainoisen alueellisen kehityksen edistämisestä annetussa laissa (532/81) tarkoitetulla kehitysalueella, sellaisena kuin tämä alue on perusvyöhykkeistä 24 päivänä syyskuuta 1981 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (653/81) sekä eräiden saarien ja saariryhmien määräämisestä kuuluvaksi ensimmäiseen perusvyöhykkeeseen 30 päivänä joulukuuta 1981 annetussa valtioneuvoston kanslian päätöksessä (1114/81) ja sanotun päätöksen muuttamisesta 4 päivänä syyskuuta 1984 annetussa sisäasiainministeriön päätöksessä (664/84), olevan kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirjasta ja kehitysalueella sijaitsevassa kaupungissa olevaa vuokratonttia rakennuksineen koskevasta luovutuskirjasta suoritetun leimaveron maksaa lääninverovirasto hakemuksesta takaisin, jos luovutus on tapahtunut vuosina 1982-1989 vastaanottajalle, joka on hankkinut kiinteistön kehitysalueiden veronhuojennuksista annetussa laissa (290/82) tarkoitettua uutta tuotantolaitosta tai matkailuyritystä tai laitoksen taikka yrityksen laajentamista varten. Jos uuden rakennuksen huoneistot rakennuksen valmistuttua ovat pääasiallisesti kehitysalueiden veronhuojennuksista annetussa laissa tarkoitettua tuotantotoimintaa harjoittavien laitosten tai yritysten hallinnassa, palautetaan edellä mainitusta luovutuskirjasta suoritettu leimavero myös tulo- ja varallisuusverolain 6 §:n 9 kohdassa tarkoitetulle osakeyhtiölle tai osuuskunnalle tämän hakemuksesta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986. Lakia sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa olleessa muodossaan leimaveroon, joka on suoritettu vuosina 1982-1985 tapahtuneesta luovutuksesta, sekä tällä lailla muutetussa muodossaan leimaveroon, joka suoritetaan vuosina 1986-1989 tapahtuneesta luovutuksesta.

Hallituksen esitys 124/85
Valtiovarainvaliok. miet. 51/85
Suuren valiok. miet. 124/85

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.