484/1985

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1985

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain 3 §:n johdantolause sekä 20 ja 24 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, johdantolause ja 20 kohta 12 päivänä joulukuuta 1941 annetussa laissa (858/41) ja 24 kohta 26 päivänä tammikuuta 1968 annetussa laissa (87/68), sekä lisätään 3 §:ään uusi 25 kohta seuraavasti:

3 §

Seuraavien elinkeinojen harjoittamisesta säädetään erikseen lailla tai asetuksella:


(20) omaisuuden tai hengen vartioimisliikkeet;


24) matkatoimistoliikkeet; sekä

25) liikevaihtoverottoman matkustajamyynnin järjestäminen ja hallinnointi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1985.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1985

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Lindblom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.