135/1985

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1985

Laki rakennuslain 10 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain 10 b §:n 1 momentti,

sellaisena kuin se on 21 päivänä heinäkuuta 1977 (580/77) annetussa laissa, näin kuuluvaksi:

10 b §

Rakentamisen neuvontaa ja valvontaa varten tulee jokaisessa kunnassa olla rakennuslautakunnan alainen päävirassa oleva rakennustarkastaja. Kuitenkin voi rakennustarkastajan virka muussa kunnassa kuin kaupungissa olla yhdistettynä kunnan muuhun virkaan. Kunnilla voi lääninhallituksen luvalla olla yhteinen rakennustarkastaja. Milloin rakennustoiminta on kunnassa niin vähäistä, ettei rakennustarkastajan virkaa voida pitää tarpeellisena, lääninhallitus voi hakemuksesta määräajaksi vapauttaa kunnan ylläpitämästä sitä. Erityisistä syistä lääninhallitus voi määräajaksi hyväksyä rakennustarkastajan viran pitämisen sivuvirkaisena.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1985.

Tällä lailla kumotaan joulukuun 20 päivänä 1983 (1107/83) annettu laki eräästä poikkeuksesta rakennuslakiin.

Hallituksen esitys 231/84
Laki- ja talousvaliok. miet. 17/84
Suuren valiok. miet. 190/84

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.