31/1985

Laki vuosilomalain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetun vuosilomalain 3 §:n 5 momentin 5 kohta, sellaisena kuin se on 24 päivänä helmikuuta 1978 annetussa laissa (153/78), näin kuuluvaksi:

3 §

Työssäolopäivien veroisina pidetään myös niitä työpäiviä, joina työntekijä työsuhteen kestäessä on ollut estynyt työtä suorittamasta:


5) työsopimuslaissa säädetyn äitiys-, isyys- tai vanhempainloman aikana;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1985

Hallituksen esitys 203/84
Sosiaalivaliok. miet. 27/84
Suuren valiok. miet. 220/84

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.