990/1984

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1984

Laki lääninoikeuslain 9 ja 15 §py:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 9 §py:n ja voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lääninoikeuslain 9 ja 15 §py:n väliaikaisesta muuttamisesta 23 päivänä heinäkuuta 1982 annetun lain (588/82) 9 §py:n 2 momentti ja voimaantulosäännös näin kuuluvaksi:

Veroasiat, joissa on kysymys vain luontoiseduista, matka-, päivä- ja edustusrahoista, sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuneen pysyvän haitan perusteella tehtävästä vähennyksestä taikka tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneiden menojen perusteella palkkatulosta tehtävästä vähennyksestä, lääninoikeus voi kuitenkin ratkaista esittelystä yksijäsenisenä, jos asian esittelijä ja jäsen ovat ratkaisusta yhtä mieltä. Samaa menettelyä voidaan noudattaa ratkaistaessa tarkastus- ja pysäköintivirhemaksuja koskevia asioita.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1982 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1986. Sitä sovelletaan asioihin, jotka sen voimassaoloaikana ratkaistaan lääninoikeudessa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985.

Hallituksen esitys 212/84
Toisen lakivaliok. miet. 10/84
Suuren valiok. miet. 169/84

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Kaisa Raatikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.