950/1984

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1984

Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan markkinatuomioistuimesta 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (41/78) 12 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi:

12 §

Liike- tai ammattisalaisuutta ei saa velvoittaa ilmaisemaan, ellei siihen ole erityistä syytä. Oikeudesta määrätä käsittely suljetuksi on voimassa, mitä oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain (945/84) 5 §:n 2 momentissa on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1985.

Hallituksen esitys 56/84
Toisen lakivaliok. miet. 5/84
Suuren valiok. miet. 145/84

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.