946/1984

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1984

Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 23 ja 26 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yleisten asiakirjain julkisuudesta 9 päivänä heimikuuta 1951 annetun lain (83/51) 23 §:n 2 momentti ja 26 § näin kuuluviksi:

23 §

Edustajistoissa on lupa julkaista asiakirja, mikäli se on tarpeen asian käsittelyä varten julkisessa istunnossa.

26 §

Asian julkisesta tai suljetusta käsittelystä eduskunnassa sekä kunnan toimielinten ja kuntien- yhteistoimintaelinten kokouksissa samoin kuin oikeudenkäynnissä on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1985.

Hallituksen esitys 56/84
Toisen lakivaliok. miet, 5/84
Suuren valiok. miet. 145/84

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1984

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.