885/1984

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1984

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 14 §:n Pelikortteja koskeva nimike ja 86 §:n 2 momentti,

näistä 14 §:n Pelikortteja koskeva nimike sellaisena kuin se on 2 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa (862/77),

muutetaan 4 §:ään sisältyvä viranomaisten neljäs ryhmä, 12 §:n 1 momentin 5 kohta ja 14 §:n Anniskelusopimusta koskeva nimike,

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:ään sisältyvä viranomaisten neljäs ryhmä 28 päivänä lokakuuta 1983 annetussa laissa (808/83), 12 §:n 1 momentin 5 kohta 26 päivänä maaliskuuta 1971 annetussa laissa (235/71) ja 14 §:n Anniskelusopimusta koskeva nimike mainitussa 2 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa, sekä

lisätään lakiin uusi 70 a § seuraavasti:

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


4 ryhmä:

Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, nimismiehet, apulaisnimismiehet, tullitoimipaikat, maanmittauskonttorit, maanmittaustoimistot, metsähallituksen piirikuntakonttorit, vesipiirien vesitoimistot, kalastuspiirien kalastustoimistot, postipiirikonttorit ja telepiirikonttorit.


12§

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


asioissa, jotka koskevat:


5) toimeentulotukea, lastensuojelua, lapsilisiä, irtolaishuoltoa, päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huoltoa, äitiysavustusta, työttömyyshuoltoa, invalidirahaa, raskauden keskeyttämistä, sterilointia tai kastroimista;


14§

Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoituksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin:

Anniskeluoikeus, alkoholiyhtiön antama, 65 b§:n mukaan.


70 a§

Jos 70 §:n 3 momentissa tarkoitettua leimaveroa ei ole suoritettu lääninveroviraston postisiirtotilille määräajassa, lääninverovirasto maksuunpanee laiminlyödyn määrän sen maksettavaksi, jolle on myönnetty lupa leimata asiakirjoja leimaverokoneella.

Laiminlyödylle määrälle on maksettava veronlisäystä markka sadalta jokaiselta kalenterikuukaudelta siitä päivästä, jolloin vero olisi viimeistään pitänyt maksaa, asetettavaa eräpäivää edeltävän kuukauden loppuun. Veronlisäystä on kuitenkin suoritettava vähintään 20 markkaa.

Jos leimavero on suoritettu määräajan jälkeen, maksuunpannaan 2 momentissa tarkoitettu veronlisäys jokaiselta kalenterikuukaudelta siitä päivästä, jona vero olisi viimeistään pitänyt maksaa, sen kuukauden loppuun, jona vero on suoritettu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985.

Hallituksen esitys 196/84
Valtiovarainvaliok. miet. 79/84
Suuren valiok. miet. 151/84

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.