869/1984

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1984

Laki sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 20 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain (318/63) 24 a§, sellaisena kuin se on 6 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa laissa (397/79), ja

muutetaan 7§, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 21 päivänä heinäkuuta 1977 annetulla lailla (596/77), näin kuuluvaksi:

Ulosottomies saa antaa tässä laissa tarkoitetun täytäntöönpanon avustavan ulosottomiehen tehtäväksi. Avustavalla ulosottomiehellä on tällöin ulosottolain 1 luvun 4§:n 1 momentin mukainen toimivalta ja oikeus haastaa sakotettu muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin sekä muuntorangaistuksen määräämisen jälkeen ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin tuomitun toimittamiseksi rangaistustaan suorittamaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1985.

Hallituksen esitys 161/84
Lakivaliok. miet. 6/84
Suuren valiok. miet. 128/84

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.