831/1984

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1984

Asetus kioski- ja siihen verrattavasta kaupasta sekä automaattikaupasta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan kioski- ja siihen verrattavasta kaupasta sekä automaattikaupasta 24 päivänä kesäkuuta 1969 annetun asetuksen (436/69) 7 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin se on 19 päivänä maaliskuuta 1971 annetussa asetuksessa (230/71),

muutetaan 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 2 momentti, 8 §, 11 § sekä 19 §,

sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentti ja 8 § 19 päivänä maaliskuuta 1971 annetussa asetuksessa (230/71), sekä

lisätään asetukseen uusi 15 a § seuraavasti:

6 §

Asetuksen 1 §:n 1 momentin 1-2 kohdissa tarkoitetuista myyntipaikoista saa myydä täyssäilykkeitä, lasten ruokasäilykkeitä sekä valmiisiin myyntipäällyksiin pakattuja mehuja, hilloja, marmelaadeja, maitoa, kermaa, piimää, muita maitovalmisteita, juustoa, voita, jäätelöä, sokeria, suolaa ja mausteita sekä kuivatavaroita kuten kahvia, teetä, kaakaota, velli- ja puurojauheita, muroja ja niiden kaltaisia viljatuotteita sekä muita vastaavia kuivaelintarvikkeita samoin kuin mallas- ja virvoitusjuomia, hedelmäsuolaa, hedelmiä, marjoja, kananmunia, margariinia, leivinvalmisteita, valmiita voileipiä, tyhjiöpakattuja makkaravalmisteita, makeisia ja valmistettavia juomia sen mukaan kuin terveydenhoitoasetuksessa säädetään sekä tupakkatuotteita, tupakointivälineitä, tulitikkuja, sanoma- ja aikakauslehtiä, kirjoja, karttoja, kirjoitusvälineitä ja -tarvikkeita, postimerkkejä, kertakäyttöön tarkoitettuja paperituotteita, kertakäyttöastioita, kukkia, siemeniä ja kukkasipuleita, matkamuistoesineitä, filmejä, salamavalolamppuja, taskulamppuja, polttimia, paristoja, sulakkeita, hehkulamppuja, leikkikaluja, pelejä, ääni- ja videokasetteja, pelikortteja, aurinkolaseja, ensiaputarvikkeita, sukkia, sukkahousuja, koriste-esineitä ja -tarvikkeita, kynttilöitä, pesu- ja puhdistusaineita, -välineitä ja -tarvikkeita, hieno- ja kylpysaippuoita, hiusten-, parran-, suun- ja hampaidenhoitovalmisteita ja -tarvikkeita, peilejä, deodorantteja, aurinkoöljyjä ja -voiteita, vanua, vauvanhoitotarvikkeita, kuukautissuojia, ehkäisyvälineitä, kenkienhoitotarvikkeita, hyönteistentorjunta-aineita, grillihiiliä ja niiden sytytysaineita, heijastimia, kertakäyttösadeasuja, sateenvarjoja, adresseja, pääsylippuja, ohjelmia, matkalippuja, aikatauluja ja arpoja.


7 §

Asetuksen 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta kantolaatikosta ja siihen verrattavasta myyntilaitteesta saa myydä elintarvikkeita samoin edellytyksin kuin terveydenhoitoasetuksessa kioskeista tapahtuvasta myynnistä säädetään, sekä tupakkavalmisteita, tulitikkuja, sanoma- ja aikakauslehtiä, kukkia sekä ohjelmia.

8 §

Asetuksen 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta myyntipaikasta saa myydä ajoneuvojen ja veneiden käyttöön liittyviä laitteita, tarvikkeita ja työkaluja lukuunottamatta asuntovaunuja ja venemoottoreita, sekä öljyn ja nestekaasun käyttöön liittyviä tarvikkeita, nestekaasupulloja, leirintävarusteita, kalastustarvikkeita, uima- ja hiihtovarusteita, suksivoiteita, tupakkatuotteita, tupakointivälineitä, tulitikkuja, sanoma- ja aikakauslehtiä, kirjoja, karttoja, kirjoitusvälineitä ja -tarvikkeita, postimerkkejä, kertakäyttöön tarkoitettuja paperituotteita ja kertakäyttöastioita, kukkia, siemeniä ja kukkasipuleita, matkamuistoesineitä, koriste-esineitä ja -tarvikkeita, kynttilöitä, filmejä, salamavalolamppuja, taskulamppuja, polttimia, paristoja, sulakkeita, hehkulamppuja, leikkikaluja, pelejä, pelikortteja, ääni- ja videokasetteja, aurinkolaseja, ensiaputarvikkeita, sukkia, sukkahousuja, hieno- ja kylpysaippuoita, hiusten-, parran-, suun- ja hampaidenhoitovalmisteita ja -tarvikkeita, peilejä, deodorantteja, aurinkoöljyjä ja -voiteita, vanua, vauvanhoitotarvikkeita, kuukautissuojia, ehkäisyvälineitä, kenkienhoitotarvikkeita, hyönteistentorjunta-aineita, grillihiiliä ja niiden sytytysaineita, heijastimia, kertakäyttösadeasuja, sateenvarjoja, adresseja, pääsylippuja, ohjelmia, matkalippuja, aikatauluja ja arpoja sekä terveyslautakunnan luvalla myyntipäällyksessä valmiita voileipiä, hedelmiä, makeisia, virvoitusjuomia ja jäätelöä.

Leirintä-, lomakylä- tai muulla niihin verrattavalla ulkoilua varten varatulla alueella sijaitsevasta 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta myyntipaikasta saa edellä 1 momentissa mainittujen tavaroiden lisäksi myydä 6 §:n 1 momentissa mainittuja tavaroita siinä mainituin edellytyksin.

11 §

Milloin myyntipaikasta tai -laitteesta myydään elintarvikkeita, on elintarvikkeiden myynnissä ja milloin elintarvikkeiden ohella pidetään kaupan muita tavaroita, myös niiden osalta noudatettava, mitä terveydenhoitolaissa ja -asetuksessa sekä lihantarkastuslaissa ja -asetuksessa ja maidontarkastuslaissa ja -asetuksessa säädetään ja mitä maa- ja metsätalousministeriö, lääkintöhallitus ja terveyslautakunta ovat tavaroiden myynnistä määränneet.

15 a §

Tämän asetuksen 6 ja 8 §:ssä mainittujen tuoteluetteloiden noudattamista valvovat elinkeinohallitus ja sen alaisina piirihallintoviranomaisina lääninhallitukset. Näillä valvontaviranomaisilla on oikeus päästä tiloihin, joissa myyntitavaroita säilytetään ja tarkistaa tavaroita sekä niitä koskevia asiakirjoja.

19 §

Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään, on noudatettava, mitä eri tavarain kaupan pitämisestä tai myymisestä on säädetty ja määrätty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1985

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Jermu Laine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.