737/1984

Annettu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 1984

Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 10 ja 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (722/66) 10 §:n 1 momentti ja 12 §,

niistä 10 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (486/81), näin kuuluviksi:

10 §

Varsinainen ajoneuvovero on maksettava veronkannossa. Jos suoritettava ajoneuvovero on vähintään 1 000 markkaa, toimitetaan kanto kahdessa erässä, ja veron määrän ollessa vähintään 2 000 markkaa, neljässä erässä. Ajoneuvovero tai sen maksettavaksi erääntynyt erä on maksettava ennen kuin moottoriajoneuvoa asianomaisena vuonna käytetään, jollei rekisteriviranomainen yksittäistapauksessa toisin määrää.


12 §

Jos moottoriajoneuvo verovuoden aikana poistetaan moottoriajoneuvorekisteristä, maksetaan suoritetusta ajoneuvoverosta takaisin määrä, joka ylittää sen kuukauden loppuun lasketun veron, minkä kuluessa ajoneuvon rekisterikilvet on annettu takaisin viranomaiselle. Jos verovuodelta takaisin maksettava vero on pienempi kuin 100 markkaa, veroa ei makseta takaisin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985. Tämän lain säännöksiä noudattaen voidaan varsinainen ajoneuvovero maksuunpanna jo ennen sanottua päivää.

Hallituksen esitys 198/84
Valtiovarainvaliok. miet. 62/84
Suuren valiok. miet. 92/84

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.