644/1984

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1984

Laki osuuskuntalain 154 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain 154 §, sellaisena kuin se on 7 päivänä lokakuuta 1983 annetussa laissa (775/83), näin kuuluvaksi:

154 §

Oikeuden on kehotettava kuulutuksella kaikkia velkojia, jotka haluavat varata itselleen oikeuden saada saamisista maksun purkautuvalta osuuskunnalta, ilmoittamaan siitä kirjallisesti oikeudelle määräpäivänä kolmen kuukauden kuluttua. Kuulutus on heti pantava nähtäville oikeuden ilmoitustaululle ja oikeuden toimesta julkaistava virallisessa lehdessä kaksi kertaa, ensimmäisen kerran viimeistään kaksi ja toisen kerran viimeistään kuukautta ennen paikalletulopäivää. Kuulutuksesta on oikeuden toimesta erikseen annettava tieto lääninhallitukselle ja kaikille tunnetuille velkojille. Jos esitetään selvitys, että velkojat, jotka ovat tehneet edellä mainitun varauksen, ovat saaneet maksun saamisistaan tai että saamisista on asetettu oikeuden hyväksymä vakuus, on oikeuden annettava suostumus sulautumiseen. Yrityskiinnityksen suostumuksen antamiselle asettamista edellytyksistä säädetään yrityskiinnityslaissa (634/84).


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Hallituksen esitys 190/83
Lakivaliok. miet. 3/84
Suuren valiok, miet. 59/84

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1984

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.