612/1984

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1984

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 30 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta, sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä helmikuuta 1977 annetussa laissa (189/77), näin kuuluviksi:

30 §

Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja on leimaverosta vapaa:


3) kun tilan, sen osan tai alueen luovuttajana on valtio ja luovutus tapahtuu maatilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain tai asutuslainsäädännön mukaisiin tarkoituksiin taikka kun luovutus tapahtuu maatilalain 5 luvussa tarkoitetun maatilajärjestelyn toteuttamiseksi;

4) kun luovutus tapahtuu vastaanottajalle, joka luovutetun tilan, sen osan tai alueen hankkimista varten on saanut maatilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain tai asutuslainsäädännön mukaisen maanosto- tai sisarosuuslainan; sekäTämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1984.

Hallituksen esitys 34/84
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 6/84
Suuren valiok. miet. 86/84

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo Yläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.