436/1984

Annettu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 1984

Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työajasta kotimaanliikenteen aluksissa 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun lain (248/82) 25 ja 30 § sekä

lisätään 23 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

23 §
Työaikaluettelot

Työnantajan on säilytettävä edellä 1 momentissa tarkoitettu luettelo vähintään neljä vuotta sen päättämistä seuraavan kalenterivuoden päättymisestä ja, jos 25 §:ssä tarkoitetuista korvauksista nostetaan kanne, kunnes riita on ratkaistu lainvoimaisella tuomiolla.

25 §
Kanneaika

Oikeus 7 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun korvaukseen sekä 13-17 §:ssä säädettyyn korvaukseen on rauennut, jollei kannetta ole nostettu kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana sellainen oikeus syntyi.

30 §
Tuomioistuin

Tämän lain mukaan ratkaistavissa jutuissa määräytyy ensimmäinen tuomioistuin niin kuin merilain 260 ja 261 §:ssä tai merioikeusjuttujen, meriselitysten ja eräiden muiden merilain mukaisten asioiden sekä alusrekisteriasioiden hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun lain (894/80) 1 §:ssä on säädetty. Muutoin on oikeudenkäynnissä noudatettava, mitä oikeudenkäymiskaaressa on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1984.

Hallituksen esitys 180/83
Sosiaalivaliok. miet. 2/84
Suuren valiok. miet. 10/84

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.