312/1984

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 1984

Asetus valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan valtion virkamiesten vuosilomasta 31 päivänä elokuuta 1973 annetun asetuksen (692/73) 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta, 3 §:n 1 momentti ja 16 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentin 1 kohta 21 päivänä huhtikuuta 1978 annetussa asetuksessa (282/78), 2 §:n 1 momentin 2 kohta 31 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa asetuksessa (335/83) ja 16 §:n 1 momentti 16 päivänä toukokuuta 1980 annetussa asetuksessa (345/80) näin kuuluviksi:

Vuosiloman pituus

Virkamies saa vuosilomaa:

1)kaksi arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta; ja

2)kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta, jos hän on lomavuoden maaliskuun loppuun mennessä ollut välittömästi valtion palveluksessa vähintään yhden vuoden; ja

Vuosiloman määräytymisen perustana on lomanmääräytymisvuosi, joka on lomakautta edeltävän maaliskuun lopussa päättyvä kahdentoista kuukauden pituinen ajanjakso. Täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi katsotaan sellaisen lomanmääräytymisvuoden kalenterikuukausi, jonka aikana virkamies on ollut virassa vähintään kahdeksantoista päivää tai jonka virkamies on ollut valtion virastoissa ja laitoksissa järjestettävästä osa-aikatyöstä annetun asetuksen (25/83) mukaisessa osa-aikatyössä.


Talvilomapitennys
16§

Milloin 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan mukaan määräytyvästä vuosilomasta osa pidetään muuna kuin lomakautena, myönnetään loma tältä osin pitennettynä puolella, kuitenkin enintään asianomaisen koko loman puolesta määrästä ja siten, että pitennys voi olla enintään kuusi arkipäivää.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1984 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä vuosilomaa ja lomakorvausta maaliskuun 31 päivänä 1984 päättyvältä lomanmääräytymisvuodelta.

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.