115/1984

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1984

Laki oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 16 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä elokuuta 1960 annetussa laissa (362/60), näin kuuluvaksi:

16 §

Kunnalle otettu haaste on annettava tiedoksi kunnanjohtajalle tai, milloin kunnassa ei ole kunnanjohtajan virkaa, kunnanhallituksen puheenjohtajalle taikka niissä asioissa, joissa kunnallisella lautakunnalla lain mukaan on itsenäinan toimivalta, tämän lautakunnan puheenjohtajalle. Haaste voidaan antaa tiedoksi myös henkilölle, joka lain, asetuksen taikka ohje- tai johtosäännön nojalla on asetettu kunnanjohtajan tai puheenjohtajan ohella hänen puolestaan vastaan ottamaan tiedonantoja.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1984.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1984

Tasavallan Presidentti
UNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.