44/1984

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 1984

Asetus valriontalouden tarkastuksesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä lisätään valtiontalouden tarkastuksesta 23 päivänä joulukuuta 1947 annetun lain (967/47) 1 §:n 2 momentin ja 18 päivänä helmikuuta 1966 annetun poliisilain (84/66) 3 §:n 1 momentin nojalla valtiontalouden tarkastuksesta 14 päivänä huhtikuuta 196$ annetun asetuksen (216/65) 1 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 23 päivänä marraskuuta 1973 annetulla asetuksella (836/73), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

1 §

Tarkastusvirasto antaa tarvittaessa poliisille virka-apua rikostutkinnassa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1984.

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 1984

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.