1124/1983

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1983

Laki sotilasvammalain 43 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain 43 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1976 annetussa laissa (1107/76), näin kuuluvaksi:

43 a §

Tämän lain mukaisesti suoritettavien korvausten määriin tehdään indeksitarkistus noudattaen vastaavasti, mitä työntekijäin eläkelain (395/61) 9 §:ssä säädetään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Vuoden 1984 heinäkuun alusta lukien suoritetaan kuitenkin sotilasvammalain mukaisesti suoritettavien korvausten määriin ennakkokorotus siten kuin työntekijäin eläkelain 9§:n 2 momentin kumoamisesta annetun lain (1120/83) voimaantulosäännöksen 2 momentissa on säädetty.

Hallituksen esitys 146/83
Sosiaalivaliok. miet. 18/83
Suuren valiok. miet. 157/83

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Vappu Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.