1108/1983

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1983

Laki rakennuslain 137 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain 137 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1960 ja 31 päivänä joulukuuta 1975 annetuilla laeilla (536/60 ja 1081/75), uusi näin kuuluva 3 momentti:

137 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettua valtionosuutta suoritetaan uuden henkilöstön palkkaamisesta aiheutuviin menoihin valtion tulo- ja menoarviossa määrätyissä rajoissa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Hallituksen esitys 148/83
Laki- ja talousvaliok. miet. 18/83
Suuren valiok. miet. 146/83

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.