1106/1983

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1983

Laki vientitakuulain 1 ja 2 § :n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 14 päivänä syyskuuta 1962 annetun vientitakuulain (479/62) 1 §:n 2 momentti sekä 2 §:n 1 momentin 4 ja 8 kohta,

sellaisena kuin ne ovat, 1 §:n 2 momentti 31 päivänä joulukuuta 1971 annetussa laissa (996/71) sekä 2 §:n 1 momentin 4 kohta 23 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa (1042/77) ja 8 kohta 29 päivänä elokuuta 1969 annetussa laissa (532/69), sekä

lisätään 2 §:ään siitä mainitulla 31 päivänä joulukuuta 1971 annetulla lailla kumotun 2 momentin tilalle uusi 2 momentti sekä sanottuun pykälään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Tässä laissa tarkoitettuna vientinä pidetään myös vuokrausta sekä valmistus- ja patenttioikeuden siirtoa ulkomaille ja suunnittelu-, asennus-, rakennus- tai muun työn suorittamista ulkomaiselle tilaajalle.

2 §

Valtion vienti takuu viennin yhteydessä mahdollisesti syntyvän tappion korvaamiseksi voidaan myöntää:


4) luoton vakuudeksi pankille tai muulle luotonantajalle taikka vastavakuudeksi luoton takaajalle, milloin luotto on myönnetty viejälle vientikaupan tai 3 kohdassa tarkoitetun markkinoimistoimenpiteen rahoittamis ta varten taikka ulkomaiselle tilaajalle tai muulle

velalliselle vientituotteen ostamista varten, taikka 8 kohdassa tarkoitetun vakuuden vastavakuudeksi vakuuden antajalle;


8) sen varalta, että viejän puolesta ulkomaisen tilaajan hyväksi annettu vakuus otetaan käyttöön.

Vientitakuu voidaan myöntää 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitetun tappion varalta myös pankille>joka vahvistaa tilaajan puolesta avatun remburssin.

Edellä 1 momentin 1–6 ja 8 kohdassa tarkoitetun tappion varalta voidaan solmia vastatakuu sopimuksia ulkomaisen vientitakuulaitoksen kanssa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Lindblom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.