1071/1983

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1983

Laki kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kansanterveyslain voimaanpanosta 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun lain (67/72)3 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (1006/79), ja

muutetaan 3 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

3 §

Kansanterveyslain 14 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu sairaanhoito on siten maksuton kuin saman lain 21 §:ssä säädetään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Hallituksen esitys 136/83
Talousvaliok. miet. 15/83
Suuren valiok. miet. 119/83

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.