979/1983

Annettu Helsingissä 16 päivana joulukuuta 1983

Laki vesilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 15 luvun 2§:n 2 momentti ja 6§:n 2 momentti sekä

lisätään 15 luvun 2§:ään uusi 3 momentti ja sanottuun lukuun uusi 7 a§ seuraavasti:

15luku

Vesituomioistuimet


Vesioikeudessa on tarpeellinen määrä vesioikeustuomarin ja vesioikeusinsinöörin virkoja. Vesioikeuteen voidaan 1 momentissa tarkoitettujen puheenjohtajan ja jäsenten lisäksi määräajaksi nimittää vesioikeustuomareita ja vesioikeusinsinöörejä.

Vesioikeudessa on yksi tai useampia jaostoja, joista säädetään tarkemmin asetuksella.


Sihteerille myöntää virkavapauden sekä määräyksen sihteerin viran hoitamiseen antaa enintään kolmeksi kuukaudeksi vesioikeus ja sitä pitemmäksi ajaksi vesiylioikeus.

7 a§

Vesioikeuden päälliköstä, muiden kuin 6§:ssä tarkoitettujen viran- ja toimenhaltijain virkavapaudesta ja sijaisuuksista samoin kuin muista vesioikeuden hallintoa koskevista asioista, joista päättäminen kuuluu vesioikeuden päällikölle, säädetään asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1984.

Hallituksen esitys 103/83
Toisen lakivaliok. miet. 4/83
Suuren valiok. miet. 65/83

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.