963/1983

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1983

Asetus sotilasrikoksia koskevien rangaistussäännösten soveltamisalasta

Oikeusministerin esittelystä säädetään rikoslain 45 luvun 3 § :n nojalla, sellaisena kuin se on 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (321/83):

1 §

Asevelvollisuuslain (452/50) nojalla palveluksessa oleva rikoslain 45 luvun 1 §:ssä tarkoitettu henkilö on sotilasrangaistussäännösten alainen siitä lukien, kun hän on saapunut tai ollut velvollinen saapumaan palvelukseen, siihen saakka, kun hänet on palveluksen päättymisen tai keskeyttämisen takia kotiutettu ja hän on poistunut siitä joukosta tai paikasta, jossa hän on palvellut.

Sotilasrangaistussäännöksiä ei kuitenkaan sovelleta asevelvolliseen

sinä aikana, jona hän on yleisessä rangaistuslaitoksessa suorittamassa vankeusrangaistusta tai samalla kertaa täytäntöönpantavaa arestirangaistusta.

2 §

Muu kuin asevelvollisuuslain nojalla palveleva rikoslain 45 luvun 1 §:ssä tarkoitettu henkilö on sotilasrangaistussäännösten alainen siitä lukien, kun virantoimitus tai palvelus alkaa taikka sen olisi pitänyt alkaa, siihen saakka, kun virkasuhde tai palvelusvelvollisuus päättyy .

3 §

Puolustusvoimissa julkisoikeudellisen palvelussopimuksen perusteella palveleviin henkilöihin, jotka eivät ole suorittaneet varusmiespalvelusta, sovelletaan sotilasrangaistussäännöksistä vain rikoslain 45 luvun 15–18 §:n säännöksiä

4 §

Rikoslain 45 luvun rangaistussäännöksiä ei sovelleta puolustusvoimien kenttäpiispan, kenttärovastin tai sotilaspastorin virassa palvelevaan eikä myöskään suomalaisessa valvontajoukossa sotilaspappina palvelevaan henkilöön.


5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Christoller Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.