957/1983

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1983

Laki valtion eläkelain 9 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain 9 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 14 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (926/82), näin kuuluvaksi:

9 a§

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty työttömyyseläkkeen edellytyksenä olevasta alaikärajasta, työttömyyseläkettä on oikeus saada myös vuonna 1929 tai sitä ennen syntyneellä edunsaajalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Hallituksen esitys 168/83
Sosiaalivaliok. miet. 14/83
Suuren valiok. miet. 105/83

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Vappu Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.