808/1983

Annettu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1983

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 10 §:n Kauppamatkustajalle annettavaa todistusta ja Tavarapassitusta koskevat nimikkeet sekä lain 9 ja 11 luku,

sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n Kauppamatkustajalle annettavaa todistusta ja Tavarapassitusta koskevat nimikkeet 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (851/80), ja

muutetaan 4 §:ään sisältyvät viranomaisten kolmas ja neljäs ryhmä,

sellaisina kuin ne ovat, kolmas ryhmä 2 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa (862/77) ja neljäs ryhmä 23 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (1007/81), näin kuuluviksi:

4 §

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


3 ryhmä:

Lääninhallitukset lääninoikeuksineen, väestörekisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, sota-arkisto, valtiokonttori, valtiontalouden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, tuomiokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus, kouluhallitus, ammattikasvatushallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, maatilahallitus, vesihallitus, metsähallitus, maanmittaushallitus, metsäntutkimuslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, autorekisterikeskus, ilmailuhallitus, ilmatieteen laitos, rautatiehallitus, posti- ja telehallitus, merenkulkuhallitus, elinkeinohallitus, patentti- ja rekisterihallitus, työsuojeluhallitus, tapaturmavirasto, sosiaalihallitus ja lääkintöhallitus.

4 ryhmä:

Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, nimismiehet, apulaisnimismiehet, tullitoimipaikat, maanmittauskonttorit, maanmittaustoimistot, metsähallituksen piirikuntakonttorit, vesipiirien vesitoimistot, postipiirikonttorit ja telepiirikonttorit.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1983.

Hallituksen esitys 62/83
Valtiovarainvaliok. miet. 19/83
Suuren valiok. miet. 35/83

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.