691/1983

Annettu Naantalissa 5 päivänä elokuuta 1983

Laki verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta annetun lain 1§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta 18 päivänä toukokuuta 1973 annetun lain (395/73) 1§:n 3 momentti näin kuuluvaksi:

1 §

Määrätyiltä ajanjaksoilta toistuvasti maksuunpantavien verojen ja maksujen perusteella ei turvaamistoimenpidettä myönnetä, ellei saamisen määrä ole poikkeuksellisen suuri ja selvitystä esitetä siitä, että maksuvelvollinen on ryhtynyt hukkaamaan omaisuuttaan tai että hän valmistelee hukkaamista. Veronoikaisussa tai jälkiverotuksessa maksuunpantavaan veroon sovelletaan kuitenkin 2 momenttia.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänäsyyskuuta 1983.

Hallituksen esitys 28/83
Toisen lakivaliok. miet. 2/83
Suuren valiok. miet. 28/83

Naantalissa 5 päivänä elokuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.