690/1983

Annettu Naantalissa 5 päivänä elokuuta 1983

Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain voimaanpanemisesta 19 päivänä

joulukuuta 1889 annetun asetuksen 22 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohta, sellaisina kuin ne ovat 5 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (387/81), näin kuuluviksi:

22 §

Vangitsemiseen oikeutettu virkamies saa omalla vastuullaan vangita tai vangituttaa 1 momentissa tarkoitetun henkilön. Vangitsemiseen oikeutettuja virkamiehiä ovat:


3) paikallispoliisin poliisimestari, nimismies, apulaispoliisimestari, apulaisnimismies, rikososaston osastonjohtaja, huolto-osaston osastonjohtaja, rikostarkastaja, rikosylikomisario, ylikomisario, rikoskomisario ja komisario;

4) keskusrikospoliisin päällikkö, apulaispäällikkö, tutkintatoimiston toimistopäällikkö, tiedotustoimiston toimistopäällikkö, rikostarkastaja, rikosylikomisario, rikoskomisario ja komisario;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1983.

Naantalissa 5 päivänä elokuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.