689/1983

Annettu Naantalissa 5 päivänä elokuuta 1983

Laki kirjanpitolain 33 § :n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 10 päivänä elokuuta 1973 annetun kirjanpitolain 33 §:n 1 ja 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä syyskuuta 1978 annetussa laissa (741/78), näin kuuluviksi:

33 §

Liiketoimintaa harjoittavan kirjanpitovelvollisen, jonka liikevaihto on suurempi kuin 2000000 markkaa tai jonka taseen loppusumma on suurempi kuin 1 000000 markkaa, on kuudessa kuukaudessa tilikauden päättymisestä toimitettava patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriosastolle oikeaksi todistettu jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta 21 § :ssä tarkoitettuine liitteineen.


Muiden kuin 2 momentissa tarkoitettujen osakeyhtiöiden samoin kuin osuuskuntien tilinpäätösten julkaisemisesta on säädetty erikseen.

Tämä laki tulee voimaan 1 Päivänä tammikuuta 1984.

Naantalissa 5 päivänä elokuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.