367/1983

Annettu Helsingissä 8. päivänä huhtikuuta 1983

Laki isyyslain 15 ja 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 5 päivänä syyskuuta 1975 annetun isyyslain (700/75) 20 §:n 3 momentti sekä lisätään 15 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

15§
Tunnustamislausuman antaminen

Tunnustamislausuma voidaan vieraassa valtiossa antaa myös noudattaen sitä muotoa ja menettelyä, jota sanotun valtion lain mukaan on noudatettava.


20§
Tunnustamisen voimaansaattaminen

Isyys on tunnustamisella vahvistettu, kun mies on 15 §:n 1 tai 3 momentissa säädetyin tavoin tunnustanut isyytensä ja tuomari on hyväksynyt tunnustamisen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Hallituksen esitys 224/82
Lakivaliok. miet. 11/82
Suuren valiok. miet. 272/82

Helsingissä 8. päivänä huhtikuuta 1983

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.