341/1983

Annettu Helsingissä 30. päivänä maaliskuuta 1983

Valtioneuvoston päätös valtion työntekijäin vuosilomista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan valtion työntekijäin vuosilomista 20 päivänä huhtikuuta 1978 annetun valtioneuvoston päätöksen (284/78) 2 §:n 1 momentin 2 kohta ja 5 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 26 päivänä maaliskuuta 1981 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (227/ 81) ja

lisätään 3 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on 15 päivänä toukokuuta 1980 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (348/80), uusi 7 kohta, seuraavasti:

Vuosiloman pituus

Valtioon työsopimussuhteessa oleva työntekijä ja toimihenkilö saa vuosilomaa:


2) kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta,

a) jos hänellä on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa yhteensä vähintään kaksi vuotta vuonna 1983; kuitenkin siten, että mainittuun ajankohtaan mennessä tulee olla välitöntä valtion palvelusta vähintään yksi vuosi, ja

b) jos hänellä on vuonna 1984 ja sitä seuraavina vuosina lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä välitöntä valtion palvelusta vähintään yksi vuosi, ja


Työssäolon veroiseksi laskettava aika

Työssäolopäivien veroisina päivinä pidetään vuosilomaa määrättäessä vuosilomalain 3 §:n 4 ja 5 momentissa tarkoitettujen päivien lisäksi myös


7) niitä työpäiviä, joina työntekijä tai toimihenkilö on työsuhteen kestäessä ollut poissa työstä kuntoutuksen vuoksi myönnetyllä palkattomalla vapaalla ja joilta päiviltä hänelle on maksettu valtion varoista kuntoutusrahaa.

Talvilomapidennys

Mikäli 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan määräytyvästä vuosilomasta pidetään enintään kolmekymmentäneljä arkipäivää lomakautena myönnetään loma yhdeksällä arkipäivällä pidennettynä sellaiselle työntekijälle ja toimihenkilölle, jolla on oikeus lomaan kahdeltatoista lomanmääräytymiskuukaudelta. Työntekijälle ja toimihenkilölle, jolla mainitun kohdan mukaan ei ole oikeutta vuosilomaan kahdeltatoista lomanmääräytymiskuukaudelta, mutta kuitenkin vähintään seitsemältä lomanmääräytymiskuukaudelta, myönnetään loma viidellä arkipäivällä pidennettynä, jos vuosilomasta pidetään enintään kolmeneljäsosaa lomakautena.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1983 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä vuosilomaa ja lomakorvausta maaliskuun 31 päivänä 1983 päättyneeltä lomanmääräytymisvuodelta.

Helsingissä 30. päivänä maaliskuuta 1983

Ministeri
Jermu Laine

Neuvotteleva virkamies
Erkki Määttänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.