335/1983

Annettu Helsingissä 31. päivänä maaliskuuta 1983

Asetus valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 31 päivänä elokuuta 1973 valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen (692/73) 2 §:n 1 momentin 2 kohta ja 16 §:n 2 momentti, sellaisena kuin ne ovat 27 päivänä maaliskuuta 1981 annetussa asetuksessa (222/81), sekä

lisätään 2 §:n uusi 3 momentti ja 3 §:n 3 momenttiin uusi 11 kohta seuraavasti:

Virkamies saa vuosilomaa:


2) kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta,

a) jos hänellä on lomavuoden maaliskuun loppuun mennessä vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa yhteensä vähintään kaksi vuotta lomavuonna 1983. Edellä mainitusta ajasta tulee lomavuoden 1983 maaliskuun loppuun mennessä olla välitöntä valtion palvelusta vähintään yksi vuosi; tai

b) jos hän on lomavuoden maaliskuun loppuun mennessä vuonna 1984 ja sitä seuraavina lomavuosina ollut välittömästi valtion palveluksessa vähintään yhden vuoden; ja


Jos lomaa laskettaessa lomapäivien luvuksi ei tule kokonaisluku, annetaan päivän osa täytenä lomapäivänä.


Virassaolopäivien veroisina päivinä pidetään vuosiloman pituutta määrättäessä myös vuosilomaa sekä poissaoloa


11) kuntoutuksen takia siltä osin kuin siitä on maksettu valtion varoista kuntoutusrahaa.

Talvilomapitennys
16§

Milloin 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan määräytyvästä vuosilomasta pidetään enintään kolmekymmentäneljä arkipäivää lomakautena, myönnetään loma yhdeksällä arkipäivällä pitennettynä sellaiselle virkamiehelle, jolla on oikeus lomaan kahdeltatoista lomanmääräytymiskuukaudelta. Mikäli virkamiehellä ei ole mainitun kohdan mukaan oikeutta lomaan kahdeltatoista lomanmääräytymiskuukaudelta mutta kuitenkin vähintään seitsemältä kuukaudelta, myönnetään loma viidellä arkipäivällä pitennettynä, mikäli vuosilomasta pidetään enintään kolmeneljäsosaa lomakautena.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1983 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä vuosilomaa ja lomakorvausta maaliskuun 31 päivänä 1983 päättyvältä lomanmääräytymisvuodelta.

Helsingissä 31. päivänä maaliskuuta 1983

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Jermu Laine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.