330/1983

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1983

Laki korkeimmasta oikeudesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan korkeimmasta oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain 7 a §:n 2, 4 ja 6 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 7 a §:n 2 momentti 2 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa (106/79) sekä 7 a §:n 4 ja 6 momentti 23 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (971/81), näin kuuluviksi:

7a §

Valitusluvan myöntämistä koskevat asiat käsitellään ja ratkaistaan kolmijäsenisessä jaostossa, jollei kysymystä valitusluvan myöntämisestä ole oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa siirretty ratkaistavaksi valituksen käsittelyn yhteydessä.


Ylimääräistä muutoksenhakua koskevat asiat voidaan myös käsitellä ja ratkaista kolmijäsenisessä jaostossa, jollei hakemus koske korkeimman oikeuden ratkaisua. Kolmijäsenisessä jaostossa käsitelty ylimääräistä muutoksenhakua koskeva asia on siirrettävä täysilukuisen jaoston ratkaistavaksi, jollei esittelyn tapahduttua päätetä välitoimenpiteestä taikka jollei hakemusta hylätä tai jätetä tutkimatta kolmijäsenisen jaoston yksimielisellä päätöksellä.


Tuomionvoivasta jäsenmäärästä sotilasoikeudenkäyntiasioissa on lisäksi voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.