329/1983

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1983

Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 15 ja 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään rikoslain voimaanpanemisesta 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun asetuksen 15 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 1 päivänä huhtikuuta 1966 annetulla lailla (197/66) uusi 3 momentti sekä 16 §:ään siitä 5 päivänä kesäkuuta 1970 annetulla (368/70) kumotun 3 momentin sijaan uusi 3 momentti seuraavasti:

15 §

Mitä 2 momentissa on säädetty syyttäjän oikeudesta jättää syyte ajamatta, ei koske sotilasoikeudenkäyntilain (326/83) 2 §:ssä tarkoitettuja rikoksia.

16 §

Virallinen syyttäjä saa aina nostaa syytteen rikoslain 45 luvun alaista henkilöä vastaan sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.