323/1983

Annettu Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 1983

Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan nuorista rikoksentekijöistä 31 päivänä toukokuuta 1940 annetun lain (262/40) 27 § näin kuuluvaksi:

27§

Tätä lakia ei sovelleta sotilasoikeudenkäyntilaissa (326/83) tarkoitettuihin rikoksiin, ellei 2 momentista muuta johdu.

Mitä 7 §:ssä on säädetty ehdollisen rangaistuksen käyttämisestä, sovelletaan myös sotilasoikeudenkäyntilaissa tarkoitettuun tekoon, jonka on tehnyt kahtakymmentäyhtä vuotta nuorempi henkilö. Jos sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta tuomittu määräaikainen vankeusrangaistus tai arestirangaistus on pantava täytäntöön samalla kertaa kuin muusta rikoksesta tuomittu ehdoton vankeusrangaistus, voidaan myös sotilasoikeudenkäyntilain mukaan käsitellyssä asiassa tuomittu vankeusrangaistus tai aresti suorittaa nuorisovankilassa.

Tämän lain 14―22 §:ää ei sovelleta rikoksiin, joista on säädetty rangaistus rikoslain 11―14 luvussa tai 16 luvun 24 §:ssä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Hallituksen esitys 85/81
Toisen lakivaliok. miet. 13/82
Suuren valiok. miet. 256/82

Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 1983

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.