281/1983

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1983

Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan edustajanpalkkiosta 30 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain 4 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 23 päivänä joulukuuta 1947 annetussa laissa (950/47), näin kuuluviksi:

4 §

Ulkoasiainvaliokunnan tai valtiovarainvaliokunnan taikka kansliatoimikunnan jäsen, joka on ottanut osaa valiokunnan tai toimikunnan kokoukseen valtiopäivien keskeydyttyä tai eduskunnan työn tultua julistetuksi päättyneeksi taikka eduskunnan hajaannuttua, saa vuotuisen palkkionsa lisäksi palkkion siltä ajalta, minkä valiokunnan tai toimikunnan työ on kestänyt ja minkä hän on käyttänyt sitä varten tehtäviin matkoihin. Palkkio on tällöin puolet 1 §:ssä säädetystä päiväpalkkiosta.

Saman palkkion saavat valtiopäiväjärjestyksen 42 a §:ssä mainitut tarkistajat heidän valtiopäivien keskeydyttyä tai muuna kuin valtiopäivien koollaoloaikana suorittamaansa työhön ja sitä varten tekemiinsä matkoihin käyttämältään ajalta. Vaalikauden päätyttyä on tarkistajien palkkio siltä ajalta, jolta he 2 §:n mukaisesti eivät saa palkkiota, 1 §:ssä säädetty päiväpalkkio.Tämä laki tulee voimaan sinä päivänä, jona lain vahvistamisen jälkeen ensiksi toimitettavissa kansanedustajain vaaleissa valittu eduskunta kokoontuu valtiopäiville.

Hallituksen esitys 194/82
Perustuslakivaliok. miet. 51/82
Suuren valiok. miet. 290/82

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.