232/1983

Annettu Helsingissä 4. päivänä maaliskuuta 1983

Asetus veronkantoasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun veronkantoasetuksen (903/78) 4 ja 5 §, 16 §:n 2 momentti sekä 24 § seuraavasti:

Jos perintä on keskeytetty veronkantolain 27 §:n 3 momentin mukaisesti, lääninveroviraston on edelleen selvitettävä vero- tai maksuvelvollisen tuloihin, varallisuuteen ja olinpaikkaan liittyviä sekä muita perintään vaikuttavia seikkoja perimisen jatkamismahdollisuuksien toteamiseksi.

Ulosottomiehelle on viipymättä ilmoitettava veronkantolain 27 a §:ssä tarkoitetusta erikoisperintätoimesta, joka saattaa aiheuttaa muutoksia veron ulosottoperintään.

16§

Muista kuin 1 momentissa tarkoitetuista tilityksistä huolehtii asianomainen lääninverovirasto. Verohallitus voi kuitenkin määrätä, että nämä tilitykset maksattaa ja kirjaa Uudenmaan lääninverovirasto.

24§

Verohallitus antaa tarkemmat määräykset verojen kannosta, rahalaitosten vastaanottamien verovarojen tilityksistä, kantotilinpidosta, veronkantoviranomaisen perimistoimista sekä verojen palauttamisesta ja verovarojen tilittämisestä veronsaajille. Verohallitus voi antaa tarkempia määräyksiä myös edellä 2 §:n 2 momentissa tarkoitettujen valtion tilivirastojen tai niiden maksupisteiden vastaanottamien verovarojen tilittämisestä lääninverovirastolle.


Tämä asetus tulee.voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1983.

Helsingissä 4. päivänä maaliskuuta 1983

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Jermu Laine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.