99/1983

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1983

Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 8 päivänä kesäkuuta 1956 annettuun kansaneläkelakiin (347/56) uusi 43 a § seuraavasti:

43 a §

Jos eläkkeensaaja on saanut työllisyyslain mukaista työttömyyskorvausta tai valtakunnallisista työttömyyskassoista annetun lain mukaista päiväavustusta samalta ajalta, jolta hänelle myönnetään eläkettä takautuvasti, eläkelaitoksen on työvoimatoimikunnan tai työttömyyskassan vaatimuksesta suoritettava takautuvasti maksettava eläke työvoimatoimikunnalle tai työttömyyskassalle siltä osin kuin se vastaa samalta ajalta maksettavan työttömyyskorvauksen tai päiväavustuksen määrää.

Eläke maksetaan työvoimatoimikunnalle tai työttömyyskassalle kuitenkin vain sillä edellytyksellä, että työllisyyslain 27 b §:n 2 momentissa tai valtakunnallisista työttömyyskassoista annetun lain 28 b §:ssä tarkoitettu ilmoitus on tehty eläkelaitokselle vähintään kaksi viikkoa ennen eläkkeen maksupäivää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1983.

Hallituksen esitys 264/82
sociaalivaliok. miet. 37/82
Suuren valiok. miet. 249/82

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Vappu Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.