69/1983

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1983

Laki sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 20 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain 3 §:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä tammikuuta 1969 annetussa laissa (31/69), näin kuuluviksi:

3 §

Tämän lain mukaan peritään ulosottotoimin myös rikesakko ja menetetyksi tuomittu rahamäärä.


Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja rikosoikeudellisia seuraamuksia ja korvauksia sanotaan tässä laissa saamisiksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1983.

Hallituksen esitys 19/81
Lakivaliok. miet. 5/82
Suuren valiok. miet. 167/82

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.