68/1983

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1983

Laki rikesakosta tieliikenteessä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Rikesakko voidaan asetuksella säätää seuraamukseksi sellaisesta tieliikennelain (267/81) tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten rikkomisesta, josta aiheutuvaa vaaraa tai haittaa on yleensä pidettävä vähäisenä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun rikkomuksen tulee olla helposti todettavissa ja määriteltävissä.

2 §
Rikesakkoa ei voida määrätä, milloin 1 §:ssä tarkoitetusta liikennerikkomuksesta on aiheutunut tai voinut aiheutua muunlaista kuin vähäisenä pidettävää vaaraa tai haittaa taikka rikkoja on osoittanut piittaamattomuutta tieliikennelainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä ja määräyksiä kohtaan.

Poliisimiehen on ilmoitettava rikkomuksesta epäillylle syy, milloin rikkomuksesta ei voida 1 momentin säännöksen soveltamisen johdosta määrätä rikesakkoa.

3 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1983.

Hallituksen esitys 19/81
Lakivaliok. miet. 5/82
Suuren valiok. miet. 167/82

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.