1112/1982

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1982

Laki valaiden suojelusta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomalaisten alusten käyttäminen valaanpyyntiin on kielletty.

2 §

Seuraavien valaista saatavjen tuotteiden tai valaan osien maahantuonti on kielletty:

1) valaanliha, valaaniihauute ja valaänlihamehu;

2) valaan elimet ja nahka;

3) hetulat ja niiden osat, hampaat ja luut;

4) kohdassa 3 mainituista valaanosista muodostuneet jätteet ja sanotuista osista valmistetut jauhot ja jauheet; sekä

5) ambra, spermaseetti, valaanrasva ja valasöljy.

Mitä 1 momentissa on sanottu, ei koske maa- ja metsätalousministeriön luvalla tapahtuvaa tuontia tieteelliseen tai opetukselliseen tarkoitukseen eikä valaiden hampaista tai valaan luusta valmistettujen taide-esineiden maahantuontia.

3 §

Suomen alueella tavattavat valaat ovat rauhoitettuja.

Kuolleena tavatun valaan haltuunotto on kielletty. Kuitenkin saadaan tällainen eläin toimittaa yliopiston luonnontieteelliseen museoon tai eläinlääketieteelliseen tutkimuslaitokseen.

4 §

Joka rikkoo tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä on tuomittava sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

5 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan tarvittaessa asetuksella.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1983.

Hallituksen esitys 103/82
Laki- ja talousvaliok. miet. 14/82
Suuren valiok. miet. 149/82

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Taisto Tähkämaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.