1086/1982

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1982

Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain (591/78)8 b§, sellaisena kuin se on 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (112/82), sekä

lisätään 8 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:


Jos asumistuen korottamisen edellytyksetovat eläkelaitoksen tiedossa, korotus voidaanmyöntää hakemuksettakin.

8b§

Sosiaalivakuutustoimikunnan tehtävänä onsen lisäksi, mitä sen tehtävistä on kansaneläkelain 67 §:ssä säädetty, vahvistaa asumistukeen vaikuttavat tulot, ei kuitenkaan kansaneläkelain 26 §:n 1 momentissa mainittuja taimuita niihin rinnastettavia etuuksia. Sosiaalivakuutustoimikunta ei vahvista vuosituloa asumistukea tarkistettaessa silloin, kun asumiskustannusten omavastuuosuuteen ei sisälly lisäomavastuuta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Hallituksen esitys 232/82
Sosiaalivaliok. miet. 32/82
Suuren valiok. miet. 226/82

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Marjatta Väänänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.