963/1982

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1982

Laki avioliittolain 115 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetun avioliittolain (234/29) 115 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 5 päivänä syyskuuta 1975 annetussa laissa (705/75), näin kuuluvaksi:

115 §

Sopimusta, Jonka puolisot ovat tehneet perheen tai toisen puolison elatuksesta taikka puolison oikeudesta käyttää toiselle puolisolle kuuluvaa irtainta omaisuutta, voi oikeus puolison vaatimuksesta muuttaa, jos se havaitaan kohtuuttomaksi tai olennaisesti muuttuneet olot antavat siihen aihetta.

Sama olkoon laki, jos vahingonkorvauksesta tai osituksesta avioliiton purkamisen varalta tehty sopimus on kohtuuton.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983. Sitä sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1982

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.