926/1982

Annettu Helsingissä 14. päivänä joulukuuta 1982

Laki valtion eläkelain 9 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain 9 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 27 päivänä marraskuuta 1981 annetussa laissa (801/81), näin kuuluvaksi:

9a§

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty työttömyyseläkkeen edellytyksenä olevasta alaikärajasta, työttömyyseläkettä on oikeus saada myös vuonna 1928 tai sitä ennen syntyneellä edunsaajalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Hallituksen esitys 175/82
Sosiaalivaliok. miet. 23/82
Suuren valiok. miet. 163/82

Helsingissä 14. päivänä joulukuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Vappu Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.