899/1982

Annettu Helsingissä 3. päivänä joulukuuta 1982

Asetus kaupparekisteriasetuksen 13 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä lisätään 23 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisteriasetuksen (208/79) 13 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

13§

Jos osuuskunnan säännöt sisältävät ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 3 b §:ssä tarkoitetun määräyksen, on ilmoitukseen liitettävä kaikkien hallituksen jäsenten antama vakuutus siitä, ettei osuuskunnan jäseninä ole ulkomaalaisia, ulkomaisia yhteisöjä tai säätiöitä taikka lain 2 §:ssä tarkoitettuja yhteisöjä tai säätiöitä taikka ettei osuuskunnassa ole muita tai enempää tällaisia jäseniä kuin lain 3 b §:ssä tarkoitetussa valtioneuvoston luvassa on mainittu. Jos valtioneuvosto on antanut sellaisen luvan, on ilmoitukseen liitettävä myös todistus luvan antamisesta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Helsingissä 3. päivänä joulukuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.