887/1982

Annettu Helsingissä 3. päivänä joulukuuta 1982

Asetus eläkkeensaajien asumistukiasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 27 päivänä heinäkuuta 1979 annetun eläkkeensaajien asumistukiasetuksen (642/79) 13 § sekä

muutetaan 1, 5 ja 10 § näin kuuluviksi:

Asumistukihakemuksessa on selvitettävä hakijan ja hänen puolisonsa asumiskustannukset, ansio- ja muut tulot sekä omaisuus. Muutoin asumistuen hakemisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen (594/56) 5 luvussa on eläkkeen hakemisesta säädetty.

Eläkkeensaajien asumistukilain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun huomattavan muutoksen katsotaan tapahtuneen:

1) kun asumistuen saajan vuotuiset asumiskustannukset ovat muuttuneet vähintään 400 markkaa; tai

2) kun asumistuen määrään vähentävästi vaikuttava vuositulo on noussut vähintään 200 markkaa tai alentunut vähintään 100 markkaa.

Edellä 1 momentissa mainitut markkamäärät vastaavat virallisen elinkustannusindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan vuoden 1981 maaliskuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu, ja ne tarkistetaan ja pyöristetään siten kuin eläkkeensaajien asumistukilain 13 §:ssä on säädetty.

10§

Eläkkeensaajien asumistukilain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetuista muista hoitolaitoksista säädetään erillisellä asetuksella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Helsingissä 3. päivänä joulukuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Marjatta Väänänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.