876/1982

Annettu Helsingissä 3. päivänä joulukuuta 1982

Laki verotuslain 136 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain 136 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 28 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (1096/78), näin kuuluviksi:

136§

Verotuskustannusten suorittamisesta huolehtii valtio 135 §:ssä mainituin poikkeuksin. Verotuskustannuksia ovat valtion varsinaisessa tulo- ja menoarviossa vahvistetut ja edellisen vuoden tilinpäätöksen perusteella korjatut verohallinnon menot. Menoiksi luetaan myös korvaus veroilmoitusten postimaksutta tapahtuvasta palauttamisesta, mutta ei verotoimistojen rakennusten käyttömenoja.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista vuotuisista kustannuksista valtio perii kunnilta yhteensä 30,8 prosenttia, evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnilta yhteensä 4,7 prosenttia ja kansaneläkelaitokselta 8,4 prosenttia.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 1983 verotuskustannuksia määrättäessä.

Hallituksen esitys 144/82
Valtiovarainvaliok. miet. 58/82
Suuren valiok. miet. 146/82

Helsingissä 3. päivänä joulukuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.