872/1982

Annettu Helsingissä 3. päivänä joulukuuta 1982

Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (722/66) 2 §, 5 §:n 1 momentti sekä 17 §:n 1 kohta ja 4 kohdan suomenkielinen sanamuoto,

sellaisena kuin näistä 5 §:n 1 momentti on muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1977 ja 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetuilla laeilla (1069/77 ja 578/78), näin kuuluviksi:

Moottoriajoneuvolla tarkoitetaan tässä laissa tieliikennelain (267/81) nojalla annettujen säädösten mukaisia moottorikäyttöisiä ajoneuvoja.

Varsinainen ajoneuvovero on dieselöljyä, moottoripetrolia tai sähköä käyttämään tarkoitetusta taikka nestekaasua käyttävästä moottoriajoneuvosta:.

1) henkilöautosta kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 48 markkaa ja pakettiautosta kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 18 markkaa;

2) linja-autosta kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 9 markkaa;

3) muusta kuin 4 kohdassa tarkoitetusta kaksiakselisesta kuorma- ja erikoisautosta kultakin 100 kilogramman kokonaispainon määrältä tai sen osalta 18 markkaa 1400 kilogramman kokonaispainoon saakka ja kultakin tämän painon ylittävältä 100 kilogramman kokonaispainon määrältä tai sen osalta 39 markkaa;

4) kaksiakselisesta kuorma-autosta, joka on hyväksytty ja jota käytetään puoliperävaunun vetoon, kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 30 markkaa ja kaksiakselisesta kuorma-autosta, joka on hyväksytty ja jota käytetään varsinaisen perävaunun vetoon, kultakin kokonaispainon 100 kilogramman märältä tai sen osalta 33 markkaa;

5) muusta kuin 6 kohdassa tarkoitetusta telirakenteisesta kuorma- tai erikoisautosta ja kolme- tai useampiakselisesta kuorma- ja erikoisautosta kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 18 markkaa 1900 kilogramman kokonaispainoon saakka ja kultakin tämän painon ylittävältä 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 39 markkaa;

6) telirakenteisesta kuorma-autosta, joka on hyväksytty ja jota käytetään puoliperävaunun vetoon, kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 27 markkaa ja telirakenteisesta kuorma-autosta samoin kuin kolme- tai useampiakselisesta kuorma-autosta, joka on hyväksytty ja jota käytetään varsinaisen perävaunun vetoon, kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 33 markkaa; sekä

7) moottoripyörästä 99 markkaa.


17§

Lisäverosta ovat vapaat:

1) moottorityökoneet ja auton alustalle rakennetut työkoneet sekä moottorityökoneiksi varustetut traktorit, milloin niitä ei käytetä muihin kuljetuksiin kuin niiden käyttötarkoituksista johtuviin kuljetuksiin itse työpaikalla tai niiden omien poltto- ja voiteluaineiden kuljetukseen tahi niiden siirtyessä työpaikalta toiseen;


4) mopot; sekäTämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983. Tämän lain säännöksiä noudattaen voidaan varsinainen ajoneuvovero maksuunpanna jo ennen sanottua päivää.

Hallituksen esitys 141/82
Valtiovarainvaliok. miet. 56/82
Suuren valiok. miet. 139/82

Helsingissä 3. päivänä joulukuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.