743/1982

Annettu Helsingissä 8. päivänä lokakuuta 1982

Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/56) 61,62ja 64 §,

näistä viimeksi mainittu pykälä, sellaisena kuin se on 20 päivänä kesäkuuta 1979 annetussa asetuksessa (570/79), näin kuuluviksi:

61§

Eläkkeen maksaminen keskeytetään kansaneläkelain 42 §:n 1 momentin mukaisesti silloin, kun eläkkeensaaja on joutunut mielisairaslain (187/52) 36 §:n 2 momentissa tai 36b §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa mielisairaalaan tai mielisairaslain 36 §:n 3 momentissa mainituissa tapauksissa kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/ 77) tarkoitettuun laitokseen tahi huoltolaan tai kasvatuslaitokseen, taikka määrätty huoltoapulain (116/56) 25 §:ssä tarkoitettuja tapauksia lukuunottamatta työlaitokseen tai pakkolaitokseen.

62§

Vankilan johtajan on viipymättä tehtävä eläkelaitokselle ilmoitus eläkkeensaajasta, joka on alkanut suorittaa yli kolme kuukautta kestävää vankeusrangaistusta tai sen ohella suoritettavaa sakon muuntorangaistusta. Ilmoitus on tehtävä myös silloin, kun rangaistuksen täytäntöönpanoa välittömästi edeltänyt tutkintavankeusaika vähennetään rangaistuksesta ja vähennyksen ja rangaistuksen täytäntöönpanon yhteenlaskettu aika on yli kolme kuukautta.

Tämän asetuksen 61 §:ssä tarkoitetun laitoksen johtajan on viipymättä tehtävä eläkelaitokselle ilmoitus eläkkeensaajasta, joka on joutunut sanotussa pykälässä tarkoitettuun laitokseen, jos laitoksessaolo kestäisi yli kolme kuukautta.

Vastaavasti on eläkelaitokselle myös ilmoitettava, kun eläkkeensaajan rangaistus tai laitoksessaolo päättyy.

64§

Eläkkeensaajalle itselleen on henkilökohtaisia tarpeita varten kansaneläkelain 42 §:n 1 momentin ja 43 §:n 3 momentin mukaisesti annettava vähintään kansaneläkkeen pohjaosan määrä kuukaudessa.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 1982, kuitenkin siten, että 64 §:ää sovelletaan vasta 1 päivästä tammikuuta 1983 lukien.

Helsingissä 8. päivänä lokakuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Marjatta Väänänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.